Geotkaniny

Właściwości: 

  • nie ulegają biodegradacji,
  • odporne na grunty środowiskowe (grunty organiczne, cement i lepiszcze bitumiczne),
  • nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt.

ZASTOSOWANIE:geotkaniny

GEOTKANINA 62F/17-500 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT (96-03-0061)
Spełnia wymagania niemieckie dla klasy 3.

Przeznaczona do wykorzystania w budownictwie drogowym do:
wzmocnienia górnej części robót ziemnych (podłoża nawierzchni drogowych i kolejowych) i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni podatnych,

wykonania warstw odcinających między gruntem drobnoziarnistym (ilastym, pylastym lub gliniastym) a piaskiem grubym, pospółką, żwirem.
GEOTKANINA 106F/19-500 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT (96-03-0061)
Spełnia wymagania niemieckie klasy 4.

Przeznaczona do wykorzystania w budownictwie drogowym do:

  • wzmocnienia górnej części robót ziemnych (podłoża nawierzchni drogowych i kolejowych),
  • wzmocnienia dolnych warstw konstrukcji nawierzchni podatnych,
  • wykonywania warstw odcinających, między gruntem drobnoziarnistym (ilastym gliniastym lub piaszczystym) a gruntami średnioziarnistymi i gruboziarnistymi.

W ofercie mamy Geotkaninę o gramature 90g, 100g, 120g, 135g, 165g, 185g,