Geowłókniny

Stosowana w budownictwie drogowym:

  • Przy wzmacniniu górnej części robót ziemnych i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni podatnych,
  • do wykonywania drenów i warstw odwadniających,
  • dowykonywania warstw odcinających między gruntem drobnoziarnistym / ilastym / pylastym lub gliniastym, a piaskiem gruboziarnistym lub pospółką.

Dostępność: 120g / 150g / 200g / 300g / 400g